SoMe

Som står för Sociala medier bygger på närvaron på digitala plattformar vilket både kan förknippas med content men även ett strategiskt upplägg.

Varför ska ni synas? Hur ofta ska ni synas? Det är en sak att skapa innehåll för att nå er målgrupp, men en annan för att träffa ert önskade resultat. Vill ni skapa en genomtänkt strategi för hur ni kan skapa mer publicitet genom sociala medier? Hur kan ert företag kommunicera för att väcka känslor?

Det är stort fokus på sociala medier eftersom spridningen av innehållet hittar snabbt sin målgrupp och får spridning från användare till användare. Här ligger utmaningen i hur
företaget knyter kontakten med sin målgrupp.

Vi erbjuder tex: